Kancelaria

Kancelaria została utworzona w połowie 2007 roku, początkowo jako „Paweł Smoliński Kancelaria Radcy Prawnego”, jako wynik rosnącego w regionie podkarpackim zapotrzebowania na profesjonalne usługi i obsługę prawną. Obecnie, od czerwca 2009 roku to: „Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych Spółka Cywilna”.

Celem, jaki został postawiony przed Kancelarią jest świadczenie profesjonalnych usług prawniczych na najwyższym poziomie, w tym także zachowanie najwyższego z możliwych standardów w odniesieniu do kompetencji prawniczej, zarządzania dokumentami i zachowania poufności prowadzonych spraw, nie zapominając przy tym o optymalizowaniu kosztów usług prawnych.
Stąd też czynione są starania, aby, dzięki posiadanej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu, we współpracy z Klientem nie obciążać go zawiłościami przepisów prawnych, ale by przekładać, niejednokrotnie, trudną interpretację prawa na język biznesu i życia codziennego, w sposób zrozumiały dla Klienta.

Zasady, którymi na co dzień kieruje się w Kancelarii to profesjonalizm, rzetelność i uczciwość, oraz wynikające stąd zindywidualizowane świadczenie usług prawniczych na rzecz Klienta, zajmowanie się jego bieżącymi problemami oraz innowacyjne i skuteczne rozwiązywanie zaistniałych problemów.