Paweł Kołodziejczyk

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie - studnia ukończył 1999 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych, w 2000 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie i w tym samym roku rozpoczął pracę jako wolontariusz w Kancelarii Radcy Prawnego Krystyny Wilusz w Rzeszowie.

W roku 2001 rozpoczął pracę w ramach stosunku pracy jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie, a następnie w roku 2002 jako aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka s.c. w Rzeszowie.

Czytaj więcej...


Aplikację radcowską ukończył w 2004 roku i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.

Radca prawny Paweł Kołodziejczyk specjalizuje się w dziedzinach prawa bankowego, przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa spółek handlowych, prawa spółdzielczego, ochrony konkurencji, praw autorskich i własności przemysłowej oraz prawa cywilnego i postępowania cywilnego.