Paweł Smoliński

Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskał w 2003 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu prawa konstytucyjnego zatytułowanej: „Wolność zrzeszania się” był dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.

W latach 2003–2006 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Egzamin sędziowski złożył w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie we wrześniu 2006 r.

Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 20 października 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Rz-K-310. Tym samym został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Swoją aktywność naukową koncentruje wokół zagadnień związanych z prawem karnym i konstytucyjnym, a w szczególności zasadą domniemania niewinności, a także z prawem europejskim i prawem pracy. W obszarze zainteresowań pozostaje również problematyka dotycząca reprezentacji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prawa.

Jest autorem artykułu „Przestępstwo zamachu stanu – zagadnienia podstawowe”. W przygotowaniu pozostają dwa kolejne dotyczące zasady domniemania niewinności i czasu pracy.

Do połowy 2008 r. radca prawny pozostawał zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, gdzie oprócz obowiązków prawnika oraz związanych z funkcją rzecznika prasowego Uczelni; w roku akademickim 2006/2007 prowadził dla studentów wykład z podstaw prawa.

Aktualnie, prawnik swoją aktywność zawodową koncentruje wokół Kancelarii oraz podmiotów, którym jego firma udziela pomocy prawnej.

"Barba non facit philosophum”

Praeclarum est latinae sire