Prawnicy
Paweł Smoliński

Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskał w 2003 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu prawa konstytucyjnego zatytułowanej: „Wolność zrzeszania się” był dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.

W latach 2003–2006 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Egzamin sędziowski złożył w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie we wrześniu 2006 r.

Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 20 października 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Rz-K-310. Tym samym został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

 
Paweł Kołodziejczyk

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie - studnia ukończył 1999 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych, w 2000 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie i w tym samym roku rozpoczął pracę jako wolontariusz w Kancelarii Radcy Prawnego Krystyny Wilusz w Rzeszowie.

W roku 2001 rozpoczął pracę w ramach stosunku pracy jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie, a następnie w roku 2002 jako aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka s.c. w Rzeszowie.

Czytaj więcej...