Pro bono

Jednym z wielu aspektów wykonywania rzemiosła prawniczego jest działanie o charakterze pro publico bono., Stąd też Kancelaria stara się podejmować prowadzenia spraw lub udzielając opinii, porad i konsultacji bez wynagrodzenia oraz angażuje się w działania o charakterze publicznym, społecznym, wspieranie inicjatyw pozarządowych.


Kancelaria wspiera również inicjatywy o charakterze pozarządowym. W tej mierze radca prawny Paweł Smoliński świadczył swoją pomoc przy tworzeniu i organizowaniu obywatelskiej idei „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Stowarzyszenie to przyjęło nazwę „Sanockie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku”.


Kancelaria udziela się na rzecz rozwoju kultury fizycznej w regionie.