Specjalizacja

 

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym głównie w zakresie:

  • stałej obsługi prawnej: dyżury prawne w siedzibie przedsiębiorstwa, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji, udział w negocjacjach oraz sporządzanie kontraktów handlowych, windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej;
  • negocjacji gospodarczych i obsługi procesowej: przygotowanie projektów umów handlowych, doradztwo przy podejmowaniu decyzji zewnętrznych i wewnętrznych, negocjacje, których celem jest polubowne rozstrzygnięcie sporów, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych;
  • windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym dotyczącą:

  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi,
  • udziału w negocjacjach i sporządzaniu projektów umów oraz innych aktów prawnych,
  • udzielania porad i opinii prawnych, doradztwa prawnego.

 

Praktyka Firmy obejmuje cały obszar prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin, takich jak prawo spółek handlowych, transakcje gospodarcze, prawo obrotu nieruchomościami, prawo podatkowe, prawo antymonopolowe i nieuczciwej konkurencji, prawo pracy oraz prawo konstytucyjne i wspólnot europejskich, prawo bankowe, publiczny obrót papierami wartościowymi, obrót nieruchomościami, prawo ochrony konkurencji, prawo autorskie i własności przemysłowej.